SERVICE

Vi hjälper dig med service av din värmepump för att öka livslängden.

KONTAKTA OSS

Värmepumpsservice

En underhållsservice är precis vad det låter som, misstänker ni att något är fel är det en felsökning ni ska boka. Genom att boka en underhållsservice med jämna mellanrum ser du till att din värmepump behåller sin fulla effekt och maximerar du din besparing.

Efter några år har värmepumps effekt minskat med ca 20-30 % på grund av damm- och fettlagringar. Beroende på inomhusklimatet, kan en luft-luftvärmepump förlora så mycket som en tredjedel av effekten redan efter ett års användning. När en värmepump arbetar drar den igenom husets luftvolym upp till 30 gånger per dag. Mycket damm och partiklar fastnar i luftvärmepumpens filter, men en del sätter sig på innedelens små lameller och orsakar bakterietillväxt och täpper igen luftflödet som försämrar effektiviteten.

Varför ska jag serva värmepumpen?

Man gör underhållsservice för att optimera effektiviteten och få ut så mycket värme eller kyla som möjligt. På så vis säkerställer man att man alltid får ut den största möjliga besparingen. Du förlänger livslängden på anläggningen genom att bland annat förebygga mögelbildning och samt vara trygg inför kalla månader att allt fungerar som det ska.

Även om man själv är duktigt på att rengöra sina filter kommer alltid lite dammpartiklar, fett och annan skit in och lägger sig på förångaren.

Hur ofta behöver man göra underhållsservice?

Med 1-2 års mellanrum bör man beställa service till din luft-luftvärmepump. Tillverkarna rekommenderar lite olika intervaller men beroende på om man är en stor familj med djur eller ensamstående är behovet annorlunda.Kostnaden för servicen sparar du snabbt in genom den ökade effekten.

Mögelbildning i värmepumpen

Vid kyldrift bildas kondens i värmepumpens innedel. Om värmepumpen är helt ren rinner kondensvattnet ut genom dräneringsslangen. Om värmepumpens innedel är full av smuts och damm, torkar inte fukten ut som den ska. Fukten skapar en optimal miljö för mögel, som sedan sprids effektivt av värmepumpens fläktar. Med service förebygger du risken för mögelbildning.

Såhär kan en service gå till

Först funktionstestar vi anläggningen och ser vad den går för. Vi mäter temperatur och fläktens kapacitet. Man kontrollerar att dräneringsslangen är korrekt installerad för att undvika vattenskador. Därefter görs en grundlig rengöring av innerdelens förångarbatteri där vi sköljer ut damm och fettpartiklarna som satt sigfast där inne. Allt som går att komma åt rengörs. Utedelen får också en lättare rengöring och avfettning. Den rensar sig lite bättre själv under alla vinterns avfrostningar men löv och annat rensar man bort vid service. När alla delar är rengjorda och klara för uppstart så mäter vi temperatur och fläktkapacitet igen. Bedömer teknikern att effekten är för dålig kopplar han upp sig med mätutrustning och kontrollerar gastrycket. Detta görs enbart vid misstanke för gasbrist eftersom man alltid riskerar att få in luft eller tappa ur lite gas ur maskinen. Nu är maskinen redo för en ny tuff säsong!